Analytische chemie (2006-2007)

In het tweede jaar BLt behandelen we in het vak Analytische Chemie de homogene en heterogene evenwichten. Een diepgaande kennis hiervan is noodzakelijk, zowel wanneer je de klassieke, nat chemische analysemethodes (gravimetrie en titrimetrie) gebruikt als wanneer je instrumentele methodes toepast. De instrumentele analysemethodes die aan bod komen zijn de elektrochemische analysemethodes die gebaseerd zijn op het meten van spanning, stroom of weerstand en de spectrometrische methodes (absorptiemetingen, emissiemetingen, fluorescentiemetingen).

A. Algemene competenties

  • 01. Denk- en redeneervaardigheid
  • 02. Informatie verwerven en verwerken
  • 03. Kritisch reflecteren

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

C. Beroepsspecifieke competenties    

  • C01 De BLter kan doordacht wetenschappelijke informatie en kennis aanwenden om een kwalitatief hoogstaande functionaliteit te garanderen.

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

OO:
06002117
Code:
06002117
Vakcoördinator:
Mik Van Der Borght
Semester:
1+2
Studiepunten:
7
Creditcontract mogelijk?
Ja
Examencontract mogelijk?
Ja
Deeltijds:
Onderwijstaal:
Nederlands
Opleidingsonderdeel type:
verdiepend