Communicatie- en informatievaardigheden (2006-2007)

ICT is onderdeel van de vaardigheden. De elementen die in dit jaar aan bod komen zijn alle ondersteunend voor de gehele opleiding, zodat ICT in de klaspraktijk vanaf het tweede jaar een geïntegreerde plaats kan krijgen. Zowel de noodzakelijke ondersteunende vaardigheden als visievorming en achtergronden bij ICT in deze opleiding krijgen hun plaats.

A. Algemene competenties

 • 01. Denk- en redeneervaardigheid
 • 02. Informatie verwerven en verwerken
 • 03. Kritisch reflecteren
 • 06. Beschikken over het vermogen tot communiceren van informaties, idee├źn, problemen en oplossingen, zowel aan specialisten als aan leken
 • 07. Een ingesteldheid tot levenslang leren hebben

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

C. Beroepsspecifieke competenties    

 • C01 Begeleider leer- en ontwikkelingsprocessen.
 • C02 Opvoeder.
 • C03 Inhoudelijk expert.
 • C04 Organisator.
 • C05 Innovator-onderzoeker.
 • C10 Cultuurparticipant.

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

OO:
11106724
Code:
11106724
Vakcoördinator:
Filip Wuyts
Semester:
1+2
Studiepunten:
4
Creditcontract mogelijk?
Ja
Examencontract mogelijk?
Ja
Deeltijds:
Onderwijstaal:
Nederlands
Opleidingsonderdeel type:
inleidend