Fabricagecontrole (2006-2007)

Onder de vorm van projecten maak je kennis met een aantal verschillende sectoren uit de voedingsindustrie. Er wordt zowel aandacht besteed aan de productie van levensmiddelen als aan de scheikundige en microbiologische controle van levensmiddelen uit de zuivel-, vlees-, maalderij-, fruit- en groentensector. Ook de waterzuivering komt aan bod. In procesautomatisering maakje kennis met de basis van PLC-technieken. Je leert hoe deze PLC geïntegreerd wordt in een geautomatiseerd proces.

A. Algemene competenties

  • 01. Denk- en redeneervaardigheid
  • 02. Informatie verwerven en verwerken
  • 03. Kritisch reflecteren
  • 04. Projectmatig en methodisch handelen in functie van creatieve kennisontwikkeling
  • 06. Beschikken over het vermogen tot communiceren van informaties, ideeën, problemen en oplossingen, zowel aan specialisten als aan leken

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

  • 09. Oplossingsgericht kunnen werken in de zin van het zelfstandig definiëren en analyseren van complexe probleemsituaties in de beroepspraktijk en het kunnen ontwikkelen en toepassen van zinvolle oplossingsstrategieën

C. Beroepsspecifieke competenties    

  • AB2 - Technisch, technologisch vaardig zijn - Men heeft kennis over en kan werken met de machines, installaties en technieken die men hedentendage binnen het werkveld gebruikt.

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

OO:
03109232
Code:
03109232
Vakcoördinator:
Lieve Rombouts
Semester:
1+2
Studiepunten:
9
Creditcontract mogelijk?
Ja
Examencontract mogelijk?
Neen
Deeltijds:
Onderwijstaal:
Nederlands
Opleidingsonderdeel type:
inleidend