Arbeidsrecht en sociaal zekerheidsrecht (2006-2007)

In zijn persoonlijke en professionele leven kom je meermaals in contact met de sociale wetgeving, Door het verwerven van de basiskennis van de verschillende takken van de sociale zekerheid zul je in staat zijn gedurende je verdere professionele loopbaan de constant wijzigende sociale voorzieningen op te volgen, De studie van het arbeidsrecht en sociale zekerheidsrecht maakt het de jong afgestudeerde mogelijk om goed gewapend de arbeidsmarkt binnen te treden als werknemer of als zelfstandige en sociaalrechtelijke problemen op te lossen.

A. Algemene competenties

  • 01. Denk- en redeneervaardigheid
  • 02. Informatie verwerven en verwerken
  • 03. Kritisch reflecteren
  • 07. Een ingesteldheid tot levenslang leren hebben

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

  • 09. Oplossingsgericht kunnen werken in de zin van het zelfstandig definiëren en analyseren van complexe probleemsituaties in de beroepspraktijk en het kunnen ontwikkelen en toepassen van zinvolle oplossingsstrategieën

C. Beroepsspecifieke competenties    

  • C02 De rol van analist.
  • C03 De rol van adviseur.

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

OO:
02104223
Code:
02104223
Vakcoördinator:
Patricia Keldermans
Semester:
1
Studiepunten:
4
Creditcontract mogelijk?
Ja
Examencontract mogelijk?
Ja
Deeltijds:
Onderwijstaal:
Nederlands
Opleidingsonderdeel type:
verdiepend