Frans: Seminarie vertalen en tolken (2006-2007)

Ondersteund door de vakdocenten, leer je vlot vertalen van het Nederlands naar het Frans en omgekeerd. Je vertaalt echte bedrijfsteksten. Je vertalingen worden ook effectief in die ondernemingen gebruikt. Je leert organiseren, plannen en werken in teamverband. Je weet handig gebruik te maken van de verschillende ICT-tools en van relevante hulpmiddelen en bronnen. Je verzorgt de contacten met klanten, collega’s en docenten. Kortom, je staat voor je eigen vertaalbureau, Linguapolis.

A. Algemene competenties

  • 01. Denk- en redeneervaardigheid
  • 02. Informatie verwerven en verwerken
  • 03. Kritisch reflecteren
  • 07. Een ingesteldheid tot levenslang leren hebben

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

  • 08. Teamgericht kunnen werken

C. Beroepsspecifieke competenties    

  • C01 Zakelijke communicatie zelfstandig afhandelen.
  • C02 Zijn/haar werk en de daartoe benodigde competenties managen.
  • C03 De gepaste ICT-tools gebruiken.
  • C04 Gepast handelen in beroepsspecifieke situaties.

A. Volgtijdelijkheid

Office management (PBA) / / Frans vertalen en tolken

B. Competenties

OO:
02104189
Code:
02104189
Vakcoördinator:
Patrick Cornu
Semester:
1
Studiepunten:
5
Creditcontract mogelijk?
Ja
Examencontract mogelijk?
Ja
Deeltijds:
Onderwijstaal:
Frans
Opleidingsonderdeel type:
gespecialiseerd