Veiligheidsmanagement (2006-2007)

Via allerhande berichten en nieuwsfeiten zie je dagelijks te vermijden ongevallen. In dit vak zal je de regels van goed gebruik of vakmanschap wat betreft ongevalsvoorkoming ervaren. Je leert veiligheidsnota's opstellen, risico's opzoeken, analyseren en preventievoorstellen formuleren. Je zal uw voorstellen via een dossier kunnen toelichten voor een kritisch publiek. Ergonomie en andere veiligheidsaspecten zullen je niet vreemd meer zijn. Individuele en groepsopdrachten zullen ervoor zorgen dat je weet waar je de nodige informatie of oplossingen kan terugvinden. Je zal via een test het bekende VOL-VCA attest kunnen behalen.

A. Algemene competenties

  • 01. Denk- en redeneervaardigheid
  • 02. Informatie verwerven en verwerken
  • 03. Kritisch reflecteren
  • 04. Projectmatig en methodisch handelen in functie van creatieve kennisontwikkeling
  • 06. Beschikken over het vermogen tot communiceren van informaties, idee├źn, problemen en oplossingen, zowel aan specialisten als aan leken
  • 07. Een ingesteldheid tot levenslang leren hebben

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

  • 08. Teamgericht kunnen werken

C. Beroepsspecifieke competenties    

  • C09 Rekening houden met kwaliteitszorg, en de invloed daarop van parameters als wetgeving en kwaliteitseisen intern en extern.
  • C10 Kan rekening houden met veiligheidszorg en de invloed daarop van parameters als wetgeving, menselijke en sociale aspecten van de bedrijfsvoering.
  • C11 Kan rekening houden met milieuzorg en de invloed daarop van parameters als wetgeving.

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

OO:
05101170
Code:
05101170
Vakcoördinator:
Marc Peetermans
Semester:
1+2
Studiepunten:
7
Creditcontract mogelijk?
Ja
Examencontract mogelijk?
Ja
Deeltijds:
Onderwijstaal:
Nederlands
Opleidingsonderdeel type:
inleidend