Mechanisatie (2006-2007)

Kennis van verbrandingsmotoren voor agrarische toepassingen vormt het uitgangspunt. Na thermodynamische grondslagen worden de bouw, werking en karakteristieken van benzine- en dieselmotoren doorgelicht. Voor land- en tuinbouw is de tractor een universele machine geworden voor het ontwikkelen van trek- en hefvermogen. Mechanische en hydraulische vermogensoverdracht komt aan bod, evenals elektro-hydraulische regelsystemen. Ten slotte zijn comfort en veiligheid van belang op de moderne land- en tuinbouwtractor.

A. Algemene competenties

  • 01. Denk- en redeneervaardigheid
  • 02. Informatie verwerven en verwerken
  • 03. Projectmatig en methodisch handelen in functie van creatieve kennisontwikkeling

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

  • 01. Een onderzoekende houding hebben met inbegrip van een appreciatie van de onzekerheid, de ambiguïteit en de grenzen van de kennis
  • 02. Kennis hebben van onderzoeksmethoden en -technieken en deze adequaat kunnen toepassen
  • 04. Onderzoek probleemgestuurd kunnen initiëren

C. Beroepsspecifieke competenties    

  • C01 Systematische kennis hebben van de kernelementen van een discipline.
  • C02 Gedetailleerde kennis hebben, geïnspireerd door de nieuwste ontwikkelingen van de discipline.
  • C04 Praktisch gericht kunnen denken en handelen vanuit wetenschappelijk inzicht.

A. Volgtijdelijkheid

Biowetenschappen (ABA) / / Toegepaste informatica/CAD

B. Competenties

OO:
03100197
Code:
03100197
Vakcoördinator:
Wim Van Malcot
Semester:
2
Studiepunten:
3
Creditcontract mogelijk?
Ja
Examencontract mogelijk?
Ja
Deeltijds:
Onderwijstaal:
Nederlands
Opleidingsonderdeel type:
inleidend