Informatica (2006-2007)

Onze maatschappij moet steeds meer data verwerken om snel complexe beslissingen te nemen. Op maat geschreven computerprogramma’s kunnen deze taak aanzienlijk verlichten. Bij nieuwe problemen kan je hierop echter geen beroep doen. Dàn laat je als ingenieur zien wat je in je mars hebt: je moet sterk zijn in "problem solving". Met de nodige creativiteit -en uiteraard voldoende vakkennis- moet je een vloed aan gegevens op een gestructureerde manier weten aan te pakken. Tenslotte geef je dit nog in een interpreteerbare vorm weer. In het vak informatica bekwaam je jezelf hierin: je wordt expert in het interactief gebruik van Excel. Voor een ingenieur is een spreadsheet als Excel immers de software-tool bij uitstek. Door allerhande formules of voorwaarden te bedenken en deze met de nodige kritische zin in een spreadsheet in te voeren zal je het gewenste resultaat tevoorschijn toveren.

A. Algemene competenties

  • 01. Denk- en redeneervaardigheid
  • 02. Informatie verwerven en verwerken
  • 03. Projectmatig en methodisch handelen in functie van creatieve kennisontwikkeling
  • 04. Vermogen tot kritische reflectie

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

C. Beroepsspecifieke competenties    

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

OO:
03100007
Code:
03100007
Vakcoördinator:
Marc Van Kerckhoven
Semester:
1
Studiepunten:
3
Creditcontract mogelijk?
Ja
Examencontract mogelijk?
Ja
Deeltijds:
Onderwijstaal:
Nederlands
Opleidingsonderdeel type:
inleidend