Ontwerpen (2006-2007)

Deze cluster van ontwerpen is zeer breed en handelt o.a. over specifieke items in elektrische installaties (b.v. netvervuiling, resonanties, middenspanning..), ontwerpen van verlichtingsinstallaties, besturingstechnieken, risicoanalyse en veiligheidsnormen, interpreteren van regelacties bij aandrijvingen, .. . Deze sessies zijn volledig toepassingsgericht en qua werkwijze ligt de nadruk op de zelfwerkzaamheid van de student.

A. Algemene competenties

  • 01. Op een wetenschappelijke wijze kunnen denken en handelen
  • 02. Kunnen omgaan met complexe problemen
  • 03. Beschikken over het vermogen tot oordeelsvorming in een onzekere context
  • 04. Kunnen reflecteren op het eigen denken en werken en het kunnen vertalen van die reflectie naar het ontwikkelen van meer adequate oplossingen

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

  • 06. Kunnen samenwerken in een multidisciplinaire omgeving
  • 01. Kunnen gebruiken van methoden en technieken in onderzoek

C. Beroepsspecifieke competenties    

A. Volgtijdelijkheid

Industriƫle wetenschappen (ABA) / / Elektriciteit

B. Competenties

OO:
03100161
Code:
03100161
Vakcoördinator:
Vic Jacobs
Semester:
2
Studiepunten:
4
Creditcontract mogelijk?
Ja
Examencontract mogelijk?
Ja
Deeltijds:
Onderwijstaal:
Nederlands
Opleidingsonderdeel type:
gespecialiseerd