Engels (2006-2007)

Je leert in deze cursus Engels correct spreken en schrijven, voornamelijk in bedrijfssituaties. Je leert Engels beter begrijpen. Je zal je kenis van de grammatica verder consolideren en je zakelijke woordenschat uitbreiden. Voor het onderdeel schrijven leer je specifiek zakelijke brieven schrijven. Beoogd eindniveau: CEFR B2.

A. Algemene competenties

  • 01. Denk- en redeneervaardigheid
  • 02. Informatie verwerven en verwerken
  • 06. Beschikken over het vermogen tot communiceren van informaties, idee├źn, problemen en oplossingen, zowel aan specialisten als aan leken
  • 07. Een ingesteldheid tot levenslang leren hebben

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

C. Beroepsspecifieke competenties    

  • C01 Zakelijke communicatie zelfstandig afhandelen.
  • C02 Zijn/haar werk en de daartoe benodigde competenties managen.
  • C03 De gepaste ICT-tools gebruiken.
  • C04 Gepast handelen in beroepsspecifieke situaties.

A. Volgtijdelijkheid

Office management (PBA) / / Engels

B. Competenties

OO:
02104028
Code:
02104028
Vakcoördinator:
Mieke Kenis
Semester:
1+2
Studiepunten:
9
Creditcontract mogelijk?
Ja
Examencontract mogelijk?
Ja
Deeltijds:
Onderwijstaal:
Engels
Opleidingsonderdeel type:
verdiepend