Duits (2006-2007)

Communicatie is een fundamenteel onderdeel in de samenleving en dus ook in de bedrijfswereld. En soms moet die communicatie wel eens in een vreemde taal gebeuren. Deze cursus brengt je de basisvaardigheden bij om vlot en efficiënt in een anderstalige omgeving te functioneren, met mondeling onder andere zakelijke gesprekken en schriftelijk onder andere het formuleren van dienstnota's. Meteen is deze cursus ook een voorbereiding op het internationaal erkende 'Zertifikat Deutsch für den Beruf' van het Goethe-Institut, dat bij sollicitaties een extra troef op je curriculum vitae is. Beoogd eindniveau: CEFR B2.

A. Algemene competenties

  • 01. Denk- en redeneervaardigheid
  • 02. Informatie verwerven en verwerken
  • 06. Beschikken over het vermogen tot communiceren van informaties, ideeën, problemen en oplossingen, zowel aan specialisten als aan leken

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

  • 08. Teamgericht kunnen werken

C. Beroepsspecifieke competenties    

  • C01 Zakelijke communicatie zelfstandig afhandelen.
  • C03 De gepaste ICT-tools gebruiken.

A. Volgtijdelijkheid

Office management (PBA) / / Duits

B. Competenties

OO:
02104192
Code:
02104192
Vakcoördinator:
Jan Van Geel
Semester:
1
Studiepunten:
5
Creditcontract mogelijk?
Ja
Examencontract mogelijk?
Ja
Deeltijds:
Onderwijstaal:
Duits
Opleidingsonderdeel type:
gespecialiseerd