Projecten biotechniek (2006-2007)

Aan de hand van projectwerk toets je de theorie van één of meerdere cursussen aan de praktijk. Volgende deelprojecten worden gedurende het jaar aangepakt: praktische veldkennis hogere planten, praktijk natuurbeheer, landschapsecologische gebiedsstudie. Deze deelprojecten leer je carthografsich ondersteunen met behulp van het GIS- softwarepakket Arcview.

A. Algemene competenties

  • 01. Denk- en redeneervaardigheid
  • 02. Informatie verwerven en verwerken
  • 03. Kritisch reflecteren
  • 04. Projectmatig en methodisch handelen in functie van creatieve kennisontwikkeling
  • 06. Beschikken over het vermogen tot communiceren van informaties, ideeën, problemen en oplossingen, zowel aan specialisten als aan leken
  • 07. Een ingesteldheid tot levenslang leren hebben

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

  • 08. Teamgericht kunnen werken
  • 09. Oplossingsgericht kunnen werken in de zin van het zelfstandig definiëren en analyseren van complexe probleemsituaties in de beroepspraktijk en het kunnen ontwikkelen en toepassen van zinvolle oplossingsstrategieën
  • 10. Besef hebben van maatschappelijke verantwoordelijkheid samenhangend met de beroepspraktijk

C. Beroepsspecifieke competenties    

A. Volgtijdelijkheid

Agro- en biotechnologie (PBA) / / Dierkunde

B. Competenties

OO:
03109308
Code:
03109308
Vakcoördinator:
Michaël Cassaert
Semester:
1+2
Studiepunten:
9
Creditcontract mogelijk?
Ja
Examencontract mogelijk?
Neen
Deeltijds:
Onderwijstaal:
Nederlands
Opleidingsonderdeel type:
gespecialiseerd