Organisatie van de verpleegkunde (2006-2007)

In het opleidingsonderdeel 'economische aspecten' worden in een eerste hoofdstuk de basisprincipes van gezondheidseconomie uitgelegd en toegepast op de actualiteit in de gezondheidszorg. Tevens worden de determinanten besproken die de gezondheid van de bevolking bepalen. Aansluitend hierop worden de factoren onderzocht die de consumptie van gezondheidszorg beïnvloeden. Tenslotte worden de belangrijkste economische evaluatiemethoden uitgediept en toegepast op voorbeelden in de gezondheidszorg. In een tweede hoofdstuk komt de ziekenhuiswetgeving uitvoerig aan bod. In een laatste hoofdstuk worden er dieper ingegaan op de financiering van de Belgische gezondheidszorg, en zeer specifiek de Belgische ziekenhuizen. Het accent ligt hier op de verpleegkundige verantwoordelijkheid bij het invullen van MVG-formulieren

A. Algemene competenties

  • 01. Denk- en redeneervaardigheid
  • 02. Informatie verwerven en verwerken
  • 03. Kritisch reflecteren

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

  • 10. Besef hebben van maatschappelijke verantwoordelijkheid samenhangend met de beroepspraktijk

C. Beroepsspecifieke competenties    

  • C23 Open staan voor het maatschappelijke gebeuren en kritisch staan t.o.v. het economisch, sociaal en ethisch beleid.

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

OO:
09108939
Code:
09108939
Vakcoördinator:
Lieve Devos
Semester:
2
Studiepunten:
3
Creditcontract mogelijk?
Ja
Examencontract mogelijk?
Ja
Deeltijds:
Onderwijstaal:
Nederlands
Opleidingsonderdeel type:
gespecialiseerd