Fysische chemie en polymeerchemie (2006-2007)

A. Algemene competenties

  • 01. Denk- en redeneervaardigheid
  • 02. Informatie verwerven en verwerken
  • 03. Kritisch reflecteren
  • 07. Een ingesteldheid tot levenslang leren hebben

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

C. Beroepsspecifieke competenties    

  • C01 De chemist is in staat om op doordachte wijze een analyseproces van bemonstering tot eindrapportering uit te voeren zodat correcte en betrouwbare analyseresultaten bekomen worden.
  • C02 De chemist kan op adequate wijze technische installaties en apparatuur bedienen en beheren zodat hun efficiĆ«ntie, betrouwbaarheid en duurzaamheid gegarandeerd zijn.
  • C05 De chemist kan op adequate wijze mondeling en schriftelijk communiceren om een optimale informatiedoorstroming te verzekeren.
  • C07 De chemist is in staat om reactieschema's en bijhorende reactiemechanismen voor een (deel)syntheseproces uit te schrijven, de synthese uit te voeren en te optimaliseren om producten aan te maken met de vereiste specificaties.

A. Volgtijdelijkheid

Chemie (PBA) / / Organische chemie

B. Competenties

OO:
06003000
Code:
06003000
Vakcoördinator:
Marc Thijs
Semester:
1
Studiepunten:
5
Creditcontract mogelijk?
Ja
Examencontract mogelijk?
Ja
Deeltijds:
Onderwijstaal:
Nederlands
Opleidingsonderdeel type:
verdiepend