Onderwijsbevoegdheid Frans (2006-2007)

De onderdelen van het eerste j,aar worden uitgebreid en uitgediept.

A. Algemene competenties

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

C. Beroepsspecifieke competenties    

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

OO:
10105422
Code:
10105422
Vakcoördinator:
Frank Boogers
Semester:
1+2
Studiepunten:
9
Creditcontract mogelijk?
Ja
Examencontract mogelijk?
Ja
Deeltijds:
Onderwijstaal:
Frans
Opleidingsonderdeel type:
inleidend