Sociale wetgeving (2006-2007)

In je leven kom je meermaals in contact met de sociale wetgeving. Door het verwerven van de basiskennis van de verschillende takken van de sociale zekerheid zul je in staat zijn gedurende je loopbaan de constant wijzigende sociale voorzieningen op te volgen. De studie van het arbeidsrecht maakt het de jong afgestudeerde mogelijk om goed gewapend de arbeidsmarkt binnen te treden als werknemer of als zelfstandige. Je zult in staat zijn om eenvoudige sociaalrechtelijke problemen op te lossen.

A. Algemene competenties

  • 01. Denk- en redeneervaardigheid
  • 02. Informatie verwerven en verwerken
  • 03. Kritisch reflecteren
  • 07. Een ingesteldheid tot levenslang leren hebben

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

  • 09. Oplossingsgericht kunnen werken in de zin van het zelfstandig definiëren en analyseren van complexe probleemsituaties in de beroepspraktijk en het kunnen ontwikkelen en toepassen van zinvolle oplossingsstrategieën
  • 10. Besef hebben van maatschappelijke verantwoordelijkheid samenhangend met de beroepspraktijk

C. Beroepsspecifieke competenties    

  • C01 De rol van informatiebeheerder.
  • C02 De rol van analist.
  • C03 De rol van adviseur.

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

OO:
02104121
Code:
02104121
Vakcoördinator:
Patricia Keldermans
Semester:
1
Studiepunten:
3
Creditcontract mogelijk?
Ja
Examencontract mogelijk?
Ja
Deeltijds:
Onderwijstaal:
Nederlands
Opleidingsonderdeel type:
verdiepend