Gezondheidszorg: voorzieningen en tegemoetkomingen (2006-2007)

In deze cursus maak je kennis met de "gezondheidszorg" in België/ Vlaanderen. Je volgt in de media de gebeurtenissen binnen de gezondheidszorg, zowel op vlak van beleid als wat betreft medische thema's. Je neemt deel aan studiebezoeken in de rusthuissector en in een algemeen ziekenhuis. Daarnaast met een reeks van tegemoetkomingen bij ziekte (ziekteverzekering), arbeidsongevallen en beroepsziekten, handicaps en diverse andere verzekeringstelsels.

A. Algemene competenties

  • 02. Informatie verwerven en verwerken
  • 07. Een ingesteldheid tot levenslang leren hebben

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

  • 09. Oplossingsgericht kunnen werken in de zin van het zelfstandig definiëren en analyseren van complexe probleemsituaties in de beroepspraktijk en het kunnen ontwikkelen en toepassen van zinvolle oplossingsstrategieën
  • 10. Besef hebben van maatschappelijke verantwoordelijkheid samenhangend met de beroepspraktijk

C. Beroepsspecifieke competenties    

  • C02 Zijn/haar werk en de daartoe benodigde competenties managen.
  • C03 De gepaste ICT-tools gebruiken.
  • C04 Gepast handelen in beroepsspecifieke situaties.

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

OO:
08107043
Code:
08107043
Vakcoördinator:
Frans Geudens
Semester:
1+2
Studiepunten:
6
Creditcontract mogelijk?
Ja
Examencontract mogelijk?
Ja
Deeltijds:
Onderwijstaal:
Nederlands
Opleidingsonderdeel type:
inleidend