Organisatie en beleid van het MW en MAD (2006-2007)

Deze cursus schetst een momentopname van de boeiende en dynamische MW- en MAD-sectoren. We bekijken welke instellingen er bestaan binnen het algemeen welzijnswerk, het lokaal sociaal beleid, de gezinszorg, de zorg voor personen met een handicap, justitie, e.a. We trachten ook de grote actuele uitdagingen van de verschillende welzijnssectoren onder de loupe te nemen.

A. Algemene competenties

  • 01. Denk- en redeneervaardigheid
  • 02. Informatie verwerven en verwerken
  • 03. Kritisch reflecteren

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

  • 10. Besef hebben van maatschappelijke verantwoordelijkheid samenhangend met de beroepspraktijk

C. Beroepsspecifieke competenties    

  • C05 De MA handelt vanuit een kritische reflectie op de wisselwerking tussen het eigen werk, het werkveld en het breder maatschappelijk kader.
  • C06 De MA kan in een team en een organisatie werken en kan zich functioneel bewegen in een netwerk van partners en organisaties.
  • C09 De MA maakt mensen wegwijs in het netwerk van sociale organisaties , sociale voorzieningen en sociale arrangementen.

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

OO:
04103121
Code:
04103121
Vakcoördinator:
Wim Wouters
Semester:
1
Studiepunten:
3
Creditcontract mogelijk?
Ja
Examencontract mogelijk?
Ja
Deeltijds:
Onderwijstaal:
Nederlands
Opleidingsonderdeel type:
verdiepend