Opvoedkundige Wetenschappen (spec.) (2006-2007)

De cursus opvoedkundige wetenschappen-specifiek deel behandelt de beginsituatie van leerlingen, het verschijnsel ‘opvoeding’; de school als opvoedingsmilieu; opvoedingsproblemen, het beroepssecundair onderwijs en de overgangen tussen verschillende ondeerwijsniveaus (van kleuter naar lager en van lager naar secundair onderwijs),

A. Algemene competenties

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

C. Beroepsspecifieke competenties    

A. Volgtijdelijkheid

Onderwijs: secundair onderwijs (PBA) / / Pedagogisch didactische vorming deel 2

B. Competenties

OO:
10105202
Code:
10105202
Vakcoördinator:
Ilse Nijsmans
Semester:
2
Studiepunten:
5
Creditcontract mogelijk?
Ja
Examencontract mogelijk?
Ja
Deeltijds:
Onderwijstaal:
Nederlands
Opleidingsonderdeel type:
inleidend