Beleidskunde, organisatiekunde en beroepsethiek (2006-2007)

Op het eerste gezicht lijkt 'beleidskunde' enkel te verwijzen naar 'regelgeving' van een overheid die regels oplegt. De welzijnswerker is echter ook onderdeel van een organisatie of voorziening en dus mee verantwoordelijk voor het signaleren van noden en het lokaal uittekenen van het beleid. We willen toekomstig maatschappelijk werkers gevoelig maken voor deze zienswijze en instrumenten aanbieden om beleidsgericht te werken in het welzijnswerk. Daarom komen in deze cursus de volgende elementen aan bod: Wat is beleid?; Wat is de signaalfunctie van maatschappelijk werk?; Hoe wordt beleid bepaald?; Welk stappenplan wordt gevolgd? Moderne organisaties zijn steeds een element van grotere netwerken en zijn ook steeds betrokken in voortdurende veranderingsprocessen. Dat heeft gevolgen voor de mensen die er werken. Er wordt ook meer kwaliteit verwacht. Die evoluties vormen de thema 's van de cursus organisatiekunde: Waarom veranderen organisaties?; Beperkende processen voor ontwikkeling; Voorwaarden en kritieke succesfactoren; Hoe werken aan organisatieverandering? Beroepsethiek beoogt het verfijnen van een fundamentele beroepshouding van respect, gelijkwaardigheid en rechtvaardigheid tov de mens in zijn context, gekoppeld aan een kritische ingesteldheid. De inhoud van de cursus bestaat uit: Ethisch denken aan de hand van een stappenplan; Regel- zorgethiek; Ethisch verantwoorde handelingsbeslissingen nemen inzake spanningen, oa tussen hulpverlener en hulpvrager, en sociaal milieu, en organisatie...

A. Algemene competenties

  • 01. Denk- en redeneervaardigheid
  • 02. Informatie verwerven en verwerken
  • 03. Kritisch reflecteren

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

C. Beroepsspecifieke competenties    

  • C05 De MA handelt vanuit een kritische reflectie op de wisselwerking tussen het eigen werk, het werkveld en het breder maatschappelijk kader.
  • C06 De MA kan in een team en een organisatie werken en kan zich functioneel bewegen in een netwerk van partners en organisaties.
  • C07 De MA werkt aan zijn verdere professionalisering binnen een perspectief van levenslang leren en zich ontwikkelen.

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

OO:
04103215
Code:
04103215
Vakcoördinator:
Katrien Seynaeve
Semester:
1
Studiepunten:
8
Creditcontract mogelijk?
Ja
Examencontract mogelijk?
Ja
Deeltijds:
Onderwijstaal:
Nederlands
Opleidingsonderdeel type:
verdiepend