Algemene chemie (deel 1) (2006-2007)

Chemie is uiteraard een essentieel onderdeel van je opleiding als chemist of biomedisch laboratoriumtechnoloog. Samen met Algemene chemie en inleiding tot de analytische chemie vormt deze cursus de basis voor alle chemische vakken, waarbij chemie in de ruimste zin wordt geïnterpreteerd. We starten met de basisbegrippen materie en reactie. Eens deze basis is gelegd worden in een logische volgorde de fijnstructuur van het atoom, de vorming van chemische bindingen en de daaruit resulterende verbindingen bestudeerd. Vervolgens komen de relatie tussen de elementaire opbouw van de materie en een aantal fysische eigenschappen van zowel zuivere stoffen als mengsels aan bod.

A. Algemene competenties

  • 01. Denk- en redeneervaardigheid
  • 02. Informatie verwerven en verwerken
  • 03. Kritisch reflecteren

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

C. Beroepsspecifieke competenties    

  • C01 De BLter kan doordacht wetenschappelijke informatie en kennis aanwenden om een kwalitatief hoogstaande functionaliteit te garanderen.

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

OO:
06002006
Code:
06002006
Vakcoördinator:
Mik Van Der Borght
Semester:
1
Studiepunten:
5
Creditcontract mogelijk?
Ja
Examencontract mogelijk?
Ja
Deeltijds:
Onderwijstaal:
Nederlands
Opleidingsonderdeel type:
inleidend