Algemene psychologie (2006-2007)

Psychologie bestudeert hoe mensen in hun relaties met zichzelf en de anderen tot belevingen en als gevolg daarvan tot doelgericht handelen komen. De psychologie verduidelijkt hoe mensen betekenis te geven aan zichzelf, de anderen en de wereld. Bovendien beschrijft ze de dynamiek van factoren en processen waarmee de mens via de verwerking van informatie tot handelen en tot gedragsverandering komt.

A. Algemene competenties

  • 01. Denk- en redeneervaardigheid
  • 02. Informatie verwerven en verwerken
  • 06. Beschikken over het vermogen tot communiceren van informaties, idee├źn, problemen en oplossingen, zowel aan specialisten als aan leken

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

C. Beroepsspecifieke competenties    

  • C02 De MA kan interacties tussen mensen in hun context beschrijven en analyseren vanuit een generalistisch perspectief.

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

OO:
04103017
Code:
04103017
Vakcoördinator:
An Opsteyn
Semester:
1of2
Studiepunten:
4
Creditcontract mogelijk?
Ja
Examencontract mogelijk?
Ja
Deeltijds:
Onderwijstaal:
Nederlands
Opleidingsonderdeel type:
inleidend