Basisverbredingspakket: Balans lezen (2006-2007)

Zonder in te gaan op technische boekingen wordt in deze cursus geprobeerd de niet-specialist een overzicht te geven van de verschillende delen van een jaarrekening. Nadruk wordt gelegd op de verbanden die bestaan tussen balans en resultatenrekening en de invloed van wijzigingen in beide onderdelen. Tevens worden de belangrijkste posten diepgaander besproken.

A. Algemene competenties

  • 01. Denk- en redeneervaardigheid
  • 02. Informatie verwerven en verwerken
  • 03. Kritisch reflecteren

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

C. Beroepsspecifieke competenties    

  • C02 De rol van analist.

A. Volgtijdelijkheid

Bedrijfsmanagement (PBA) / / Accounting

B. Competenties

OO:
08108020
Code:
08108020
Vakcoördinator:
Geert Sondervorst
Semester:
2
Studiepunten:
4
Creditcontract mogelijk?
Ja
Examencontract mogelijk?
Ja
Deeltijds:
Onderwijstaal:
Nederlands
Opleidingsonderdeel type:
inleidend