Psychosociale ontwikkeling: wie ik ben (DV) (2006-2007)

De module 'Psychosociale ontwikkeling: wie ik ben' bestaat uit 2 opleidingsonderdelen. Binnen dit tweede deel van de module gaan we kijken naar de didactische vertaling: je leert hoe je via concete materialen en activiteiten het welbevinden en de psychosociale ontwikkeling bij kleuters kan stimuleren.

A. Algemene competenties

  • 01. Denk- en redeneervaardigheid
  • 02. Informatie verwerven en verwerken
  • 03. Kritisch reflecteren
  • 06. Beschikken over het vermogen tot communiceren van informaties, ideeën, problemen en oplossingen, zowel aan specialisten als aan leken

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

  • 08. Teamgericht kunnen werken
  • 09. Oplossingsgericht kunnen werken in de zin van het zelfstandig definiëren en analyseren van complexe probleemsituaties in de beroepspraktijk en het kunnen ontwikkelen en toepassen van zinvolle oplossingsstrategieën

C. Beroepsspecifieke competenties    

  • C01 Begeleider leer- en ontwikkelingsprocessen.
  • C02 Opvoeder.
  • C03 Inhoudelijk expert.

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

Je hebt zicht op de achtergronden die tijdens het eerste deel van deze module aan bod kwamen. Geen verdere specifieke voorkennis nodig.

OO:
11106182
Code:
11106182
Vakcoördinator:
Ilse Van Den Bergh
Semester:
1
Studiepunten:
4
Creditcontract mogelijk?
Ja
Examencontract mogelijk?
Ja
Deeltijds:
Onderwijstaal:
Nederlands
Opleidingsonderdeel type:
inleidend