Netwerken 2 (2006-2007)

Je leert een router configureren in een LAN en WAN. Je zet een volledige netwerkconfiguratie op van een bedrijf met veschillende sites. Je leert een netwerk beveiligen met ACL (access control lists) in een labomgeving. Je installeert een router in een volledige netwerkconfiguratie met variable subnetten en een routing protocol OSPF en EIGRP Je deelt een prodcutie-netwerk op in VLANs en communiceert tussen deze VLAN's met intervlanroutering. Je leert netwerken (switches) redundant uitvoeren. Je kan een volledige bedrijfssituatie in een case-study uitwerken op routing en switching niveau.

A. Algemene competenties

  • 02. Informatie verwerven en verwerken
  • 04. Projectmatig en methodisch handelen in functie van creatieve kennisontwikkeling

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

  • 08. Teamgericht kunnen werken
  • 09. Oplossingsgericht kunnen werken in de zin van het zelfstandig definiëren en analyseren van complexe probleemsituaties in de beroepspraktijk en het kunnen ontwikkelen en toepassen van zinvolle oplossingsstrategieën

C. Beroepsspecifieke competenties    

  • C04 Technische dossiers samenstellen.
  • C07 De technische aspecten van een productieproces configureren.
  • C09 Zelfstandig elektronische-ICT systemen installeren.
  • C10 Zelfstandig elektronische-ICT systemen in bedrijf stellen.
  • C11 Elektronische-ICT systemen operationeel houden.
  • C13 Onderhoudsproblemen in elektronische-ICT systemen oplossen.

A. Volgtijdelijkheid

Elektronica-ICT (PBA) / / Netwerken 1

B. Competenties

OO:
05101360
Code:
05101360
Vakcoördinator:
Liesbeth Kenens
Semester:
1+2
Studiepunten:
8
Creditcontract mogelijk?
Ja
Examencontract mogelijk?
Ja
Deeltijds:
Onderwijstaal:
Nederlands
Opleidingsonderdeel type:
inleidend