Automatisering (2006-2007)

Het vak automatisering bestaat uit 2 delen: een eerste deel omvat de systeemtheorie en regeltechniek en een tweede deel gaat over de basisbegrippen van hydraulica en pneumatica in een industriele context. Het eerste deel begint met een korte herhaling van de systeemtheorie: Laplace transformatie, Bode diagram, Nyquist, wortellijnendiagram, ... Deze basiskennis wordt gebruikt voor de analyse van eerste en tweede orde systemen en systemen met of zonder teruggekoppeling. Uiteindelijk wordt uitgelegd hoe de 'eenvoudige ' regelaars zoals P,PI en PID worden ingesteld. Hiervan worden enkele praktische voorbeelden gegeven. Het tweede deel geeft een inleiding over de werking, mogelijkheden en toepassingsdomeinen van hydraulische en pneumatische systemen in een geautomatiseerde omgeving. English version: This cource consists of two parts: the first parts focusses on system and control theory, while the second part gives an overview of pneumatics and hydraulics in an industrial context. The first part recapitulates the basics of system theory like Laplace transformation, Bode diagram, Nyquist, root locus, ... . This knowledge is then used to analyse first and second order systems with or without feedback. Finaly 'basic' controllers like P, PI, PID are introduced together with some design rules. Some practicle examples are analysed using the geathered knowledge. The second part gives an introduction on the technologies, possibilities and fields of application of hydraulics and pneumatics in an industrial context.

A. Algemene competenties

  • 01. Op een wetenschappelijke wijze kunnen denken en handelen
  • 02. Kunnen omgaan met complexe problemen
  • 04. Kunnen reflecteren op het eigen denken en werken en het kunnen vertalen van die reflectie naar het ontwikkelen van meer adequate oplossingen

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

  • 03. Kunnen toepassen van paradigma' s in het domein van de wetenschappen en het kunnen aanduiden van de grenzen van paradigma' s
  • 05. Het vermogen tot originaliteit en creativiteit met het oog op het continu uitbreiden van de kennis en inzichten
  • 01. Kunnen gebruiken van methoden en technieken in onderzoek

C. Beroepsspecifieke competenties    

  • C06 Een diagnose kunnen stellen.
  • C08 Het productieproces kunnen opstarten, verbeteren en bedrijfszeker maken.

A. Volgtijdelijkheid

Industriƫle wetenschappen (ABA) / / Wiskunde

B. Competenties

OO:
03100061
Code:
03100061
Vakcoördinator:
Peter Slaets
Semester:
1+2
Studiepunten:
3
Creditcontract mogelijk?
Ja
Examencontract mogelijk?
Ja
Deeltijds:
Onderwijstaal:
Nederlands
Opleidingsonderdeel type:
verdiepend