Algemeen boekhouden en vennootschapsboekhouden (2006-2007)

Het algemeen vennootschapsboekhouden uit het tweede jaar wordt verder afgewerkt. Daarnaast word je ook geconfronteerd met recente aanpassingen, aanvullingen en wijzigingen aan de toepasselijke wetgeving. Nieuwe adviezen van de Commissie voor Boekhoudkundige Normen worden besproken. Je maakt ook kennis met de nieuwe internationale rapporteringsstandaarden en hun toepassingsgebied. Na deze cursus ben je in staat om zelfstandig een algemene vennootschapsboekhouding te voeren. Je kan aanpassingen van toepasselijke wetten en voorschriften zowel op nationaal als op internationaal vlak volgen en implementeren.

A. Algemene competenties

  • 01. Denk- en redeneervaardigheid
  • 02. Informatie verwerven en verwerken
  • 03. Kritisch reflecteren
  • 06. Beschikken over het vermogen tot communiceren van informaties, ideeën, problemen en oplossingen, zowel aan specialisten als aan leken
  • 07. Een ingesteldheid tot levenslang leren hebben

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

  • 09. Oplossingsgericht kunnen werken in de zin van het zelfstandig definiëren en analyseren van complexe probleemsituaties in de beroepspraktijk en het kunnen ontwikkelen en toepassen van zinvolle oplossingsstrategieën
  • 10. Besef hebben van maatschappelijke verantwoordelijkheid samenhangend met de beroepspraktijk

C. Beroepsspecifieke competenties    

  • C01 De rol van informatiebeheerder.
  • C02 De rol van analist.
  • C03 De rol van adviseur.

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

OO:
02104201
Code:
02104201
Vakcoördinator:
Lea Linten
Semester:
1
Studiepunten:
5
Creditcontract mogelijk?
Ja
Examencontract mogelijk?
Ja
Deeltijds:
Onderwijstaal:
Nederlands
Opleidingsonderdeel type:
gespecialiseerd