Bedrijfsuitrusting tuinbouw (2006-2007)

In de opleidingsactiviteit Constucties worden de bouwkundige aspecten van een modern bedrijfsgebouw uitgelegd. Er wordt ingegaan op de invloeden die optreden op de fundering, muren en daken van een gebouw. Ook de thermodynamische eigenshappen van het gebouw worden besproken en aan de hand van voorbeeldberekeningen verduidelijkt. Verder wordt er veel aandacht besteedt aan eigenschappen van de klassieke bouwmaterialen gebruikt in agrarische bedrijfsgebouwen.

A. Algemene competenties

  • 01. Denk- en redeneervaardigheid
  • 02. Informatie verwerven en verwerken
  • 03. Kritisch reflecteren
  • 04. Projectmatig en methodisch handelen in functie van creatieve kennisontwikkeling
  • 06. Beschikken over het vermogen tot communiceren van informaties, ideeën, problemen en oplossingen, zowel aan specialisten als aan leken

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

  • 09. Oplossingsgericht kunnen werken in de zin van het zelfstandig definiëren en analyseren van complexe probleemsituaties in de beroepspraktijk en het kunnen ontwikkelen en toepassen van zinvolle oplossingsstrategieën

C. Beroepsspecifieke competenties    

  • AB2 - Technisch, technologisch vaardig zijn - Men heeft kennis over en kan werken met de machines, installaties en technieken die men hedentendage binnen het werkveld gebruikt.

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

OO:
03109224
Code:
03109224
Vakcoördinator:
Bert Weckx
Semester:
1
Studiepunten:
4
Creditcontract mogelijk?
Ja
Examencontract mogelijk?
Ja
Deeltijds:
Onderwijstaal:
Nederlands
Opleidingsonderdeel type:
inleidend