Informatica 6 (2006-2007)

In het vak Databases 2 wordt er gewerkt rond drie items: In het hoofdstuk XML worden de basisprincipes van XML-documenten beschreven zoals het well-formed zijn, het gebruik van attributen, enz. Verder wordt er gewerkt rond validatie. Dit wordt op twee manieren behandeld: met behulp van DTD's en XSD's. Tenslotte wordt de transformatie bekeken van XML-documenten naar gestructureerde webpagina's, opgebouwd met XSLT. In het hoofdstuk 'Beheer van SQL Server 2005' wordt dit RDBMS volledig uit de doeken gedaan. We bekijken in een aantal doe-lessen hoe het zit met database-bestanden, backup en restore, operators, jobs, security, enz... In het laatste hoofdstuk dat handelt over VBA worden de principes uitgelegd rond het connecteren van een applicatie (VB) met een database. Zo wordt de connectie bekeken met MS Access- en SQL Server-databases. Ook het Automation-verhaal wordt uit de doeken gedaan en in een aantal oefeningen uitgetest.

A. Algemene competenties

 • 01. Denk- en redeneervaardigheid
 • 02. Informatie verwerven en verwerken
 • 03. Kritisch reflecteren
 • 04. Projectmatig en methodisch handelen in functie van creatieve kennisontwikkeling
 • 06. Beschikken over het vermogen tot communiceren van informaties, ideeën, problemen en oplossingen, zowel aan specialisten als aan leken

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

 • 09. Oplossingsgericht kunnen werken in de zin van het zelfstandig definiëren en analyseren van complexe probleemsituaties in de beroepspraktijk en het kunnen ontwikkelen en toepassen van zinvolle oplossingsstrategieën

C. Beroepsspecifieke competenties    

 • C01 Assisteren bij de ontwikkeling van elektronische-ICT systemen.
 • C02 Elektronische-ICT systemen testen.
 • C03 Elektronische-ICT systemen beproeven.
 • C09 Zelfstandig elektronische-ICT systemen installeren.
 • C10 Zelfstandig elektronische-ICT systemen in bedrijf stellen.
 • C11 Elektronische-ICT systemen operationeel houden.
 • C12 Onderhoudsproblemen in elektronische-ICT systemen opvolgen.
 • C13 Onderhoudsproblemen in elektronische-ICT systemen oplossen.
 • C14 Advies verlenen bij aankoop en verkoop van technologische systemen en producten.
 • C15 Training geven over elektronische-ICT systemen.

A. Volgtijdelijkheid

Elektronica-ICT (PBA) / / Informatica 4

B. Competenties

OO:
05101340
Code:
05101340
Vakcoördinator:
Kristof Nuyts
Semester:
1+2
Studiepunten:
3
Creditcontract mogelijk?
Ja
Examencontract mogelijk?
Ja
Deeltijds:
Onderwijstaal:
Nederlands
Opleidingsonderdeel type:
verdiepend