Opvoedkundige wetenschappen specifiek (2006-2007)

In dit opleidingsonderdeel verwerf je inzichten, vaardigheden en attitudes die je nodig hebt om les te geven aan leerlingen van de lagere school. Het opleidingsonderdeel staat in de eerste twee jaren van de opleiding op het programma. In het tweede jaar ligt de klemtoon op aanvankelijk lezen, zorgverbreding, toepassing van de betrokkenheidsverhogende factoren via gepaste werkvormen, evaluatie én sociaal-emotionele problematieken bij kinderen.

A. Algemene competenties

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

C. Beroepsspecifieke competenties    

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

Er is geen specifieke voorkennis vereist.

OO:
11106079
Code:
11106079
Vakcoördinator:
Inge Adriaenssens
Semester:
1+2
Studiepunten:
5
Creditcontract mogelijk?
Ja
Examencontract mogelijk?
Ja
Deeltijds:
Onderwijstaal:
Nederlands
Opleidingsonderdeel type:
inleidend