Levensmiddelenchemie (2006-2007)

In de basiscursus levensmiddelenchemie zijn de belangrijkste chemische verbindingen in levensmiddelen bestudeerd. In deze verdiepingscursus gaan we dieper in op de toepassingen van levensmiddelenchemie in de industrie: bakken van brood, winning van vetten en oliƫn, chemische kenmerken van vlees, toepassingen van polysachariden, polyfenolen, enzovoort. Bovendien worden de chemische eigenschappen van verschillende producten (chocolade, brood) in detail besproken.

A. Algemene competenties

  • 01. Op een wetenschappelijke wijze kunnen denken en handelen
  • 03. Beschikken over het vermogen tot oordeelsvorming in een onzekere context
  • 05. Beschikken over het vermogen tot communiceren van het eigen onderzoek en probleemoplossingen met vakgenoten en leken

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

  • 03. Kunnen toepassen van paradigma' s in het domein van de wetenschappen en het kunnen aanduiden van de grenzen van paradigma' s

C. Beroepsspecifieke competenties    

  • C01 Inzicht hebben in de nieuwste kennis van het vakgebied of delen ervan.
  • C02 In staat zijn om de wijze waarop de theorievorming evolueert, te volgen en te interpreteren.

A. Volgtijdelijkheid

Biowetenschappen (ABA) / / Biochemie

B. Competenties

OO:
03100260
Code:
03100260
Vakcoördinator:
Johan Claes
Semester:
1
Studiepunten:
3
Creditcontract mogelijk?
Ja
Examencontract mogelijk?
Ja
Deeltijds:
Onderwijstaal:
Nederlands
Opleidingsonderdeel type:
verdiepend