PLC 1 (2006-2007)

Heb je altijd al willen weten hoe een lift werkt, of hoe een productielijn van auto’s zonder tussenkomst van de mens blijft draaien, of heb je vroeger gewoon veel met Lego Technic¨ gespeeld, dan is de PLC iets voor jou. De PLC (Programmable Logic Controller) is een industriële computer waarop we o.a. schakelaars, sensoren, motoren, persluchtcilinders aansluiten en die naar believen besturen, in functie van het programma dat we erin stoppen. Samen met meet- en regeltechniek is besturingstechniek een deel van de industriële automatisering of productie- automatisering. In het lab werk je met de S7-300 PLC’s van Siemens; je oefent de basisknepen van het programmeren in alledaagse toepassingen zoals bij een alarminstallatie of een quizbesturing.

A. Algemene competenties

 • 01. Denk- en redeneervaardigheid
 • 02. Informatie verwerven en verwerken
 • 03. Kritisch reflecteren
 • 07. Een ingesteldheid tot levenslang leren hebben

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

 • 09. Oplossingsgericht kunnen werken in de zin van het zelfstandig definiëren en analyseren van complexe probleemsituaties in de beroepspraktijk en het kunnen ontwikkelen en toepassen van zinvolle oplossingsstrategieën

C. Beroepsspecifieke competenties    

 • C01 Assisteren bij de ontwikkeling van elektronische-ICT systemen.
 • C02 Elektronische-ICT systemen testen.
 • C05 De technische aspecten van een productieproces controleren.
 • C10 Zelfstandig elektronische-ICT systemen in bedrijf stellen.
 • C11 Elektronische-ICT systemen operationeel houden.
 • C12 Onderhoudsproblemen in elektronische-ICT systemen opvolgen.
 • C13 Onderhoudsproblemen in elektronische-ICT systemen oplossen.

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

OO:
05101231
Code:
05101231
Vakcoördinator:
Ludo Cambré
Semester:
2
Studiepunten:
3
Creditcontract mogelijk?
Ja
Examencontract mogelijk?
Ja
Deeltijds:
Onderwijstaal:
Nederlands
Opleidingsonderdeel type:
inleidend