Telecommunicatie (2006-2007)

Telecommunicatie is alomtegenwoordig. Je denkt wellicht aan analoge radiouitzendingen in AM en FM of misschien aan de nieuwe digitale vorm: DAB. Om dat allemaal te kunnen begrijpen is een grondige studie van van antennes en de voortplanting van golven nodig. Om antennes aan te kunnen sturen is ook een transmissielijn nodig waarbij je 'voor de juiste aanpassing' moet zorgen. Daarom moet je een goede kennis van Smith-kaarten opdoen en leer je deze gepast te gebruiken. Vermits een radarantenne vlot moet kunnen ronddraaien is een kabel ongeschikt om signalen over te brengen, hij zou al snel afknappen. Hiervoor en voor vele andere toepassingen zijn golfgeleiders een ideaal transmissiemiddel. Zonder radar geen veilige vliegtuigreizen, geen snelheidscontroles van voertuigen, geen hoogtebepalingen, ... . Deze technieken kennen binnenkort geen geheimen meer voor jou.

A. Algemene competenties

  • 01. Op een wetenschappelijke wijze kunnen denken en handelen
  • 02. Kunnen omgaan met complexe problemen
  • 03. Beschikken over het vermogen tot oordeelsvorming in een onzekere context
  • 05. Beschikken over het vermogen tot communiceren van het eigen onderzoek en probleemoplossingen met vakgenoten en leken

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

  • 03. Kunnen toepassen van paradigma' s in het domein van de wetenschappen en het kunnen aanduiden van de grenzen van paradigma' s
  • 01. Kunnen gebruiken van methoden en technieken in onderzoek
  • 02. Kunnen ontwerpen van onderzoek

C. Beroepsspecifieke competenties    

  • C02 In staat zijn om de wijze waarop de theorievorming evolueert, te volgen en te interpreteren.
  • C07 Een technisch ontwerp kunnen maken.

A. Volgtijdelijkheid

Industriƫle wetenschappen (ABA) / / Analoge technieken

B. Competenties

OO:
03100063
Code:
03100063
Vakcoördinator:
Patrick Colleman
Semester:
1+2
Studiepunten:
3
Creditcontract mogelijk?
Ja
Examencontract mogelijk?
Ja
Deeltijds:
Onderwijstaal:
Nederlands
Opleidingsonderdeel type:
verdiepend