Engels (2006-2007)

Je leert in deze cursus Engels correct spreken en schrijven voornamelijk in bedrijfssituaties. Je leert Engels beter begrijpen . Je zal de grammatica herhalen en inoefenen en je zakelijke woordenschat uitbreiden. Beoogd eindniveau: CEFR B1.

A. Algemene competenties

  • 06. Beschikken over het vermogen tot communiceren van informaties, idee├źn, problemen en oplossingen, zowel aan specialisten als aan leken

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

C. Beroepsspecifieke competenties    

  • C01 Zakelijke communicatie zelfstandig afhandelen.

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

OO:
02104253
Code:
02104253
Vakcoördinator:
Mieke Kenis
Semester:
1+2
Studiepunten:
11
Creditcontract mogelijk?
Ja
Examencontract mogelijk?
Ja
Deeltijds:
Onderwijstaal:
Engels
Opleidingsonderdeel type:
inleidend