Afstudeerproject financie-verzekeringswezen (2006-2007)

Als student toon je aan de buitenwereld dat je klaar bent om als professionele bachelor aan de slag te gaan. Met je afstudeerproject toon je je analytische geest en je vermogen om een vakgebonden onderwerp uit te spitten en op creatieve en structurele wijze te verhelderen aan anderen. Uiteraard ga je het warme water niet terug uitvinden, vindingrijkheid is het sleutelwoord tot succes. De rol van adviseur mag je immers niet misstaan en doorheen je ideeën moet een nieuwe frisse wind waaien. Je bent ten slotte zeker van je stuk wanneer je je ideeën motiveert en verdedigt voor een jury.

A. Algemene competenties

  • 01. Denk- en redeneervaardigheid
  • 02. Informatie verwerven en verwerken
  • 03. Kritisch reflecteren
  • 04. Projectmatig en methodisch handelen in functie van creatieve kennisontwikkeling
  • 06. Beschikken over het vermogen tot communiceren van informaties, ideeën, problemen en oplossingen, zowel aan specialisten als aan leken

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

  • 09. Oplossingsgericht kunnen werken in de zin van het zelfstandig definiëren en analyseren van complexe probleemsituaties in de beroepspraktijk en het kunnen ontwikkelen en toepassen van zinvolle oplossingsstrategieën

C. Beroepsspecifieke competenties    

  • C01 De rol van informatiebeheerder.
  • C02 De rol van analist.
  • C03 De rol van adviseur.

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

OO:
02104339
Code:
02104339
Vakcoördinator:
Ria Beliën
Semester:
2
Studiepunten:
5
Creditcontract mogelijk?
Ja
Examencontract mogelijk?
Ja
Deeltijds:
Onderwijstaal:
Nederlands
Opleidingsonderdeel type:
verdiepend