Frans (2006-2007)

De student moet een praktische taalvaardigheid ontwikkelen in het Frans als hoofdzakelijk mondeling communicatiemiddel. Gezien de grote heterogeniteit inzake voorkennis en vooropleiding, moeten de studenten opnieuw een stevige basiskennis verwerven. Daarom wordt bewust herhalend en concentrisch uitbreidend gewerkt. Geen enkele student wordt bij voorbaat uitgesloten omwille van een (te) zwakke voorkennis. Iedereen die wil, wordt de kans gegeven door werkkracht, inzet, positieve houding en vooral veelvuldig oefenen het vooropgezette doel te bereiken. De student moet uiteindelijk in staat zijn een eenvoudige maar vlotte conversatie te voeren in de domeinen die in de cursus werden behandeld en daarbij een gevarieerd taalgebruik nastreven. Dit veronderstelt dat hij ook informatie uit deze domeinen (teksten, conversaties, enz.) kan begrijpen. De student moet bovendien geleidelijk overstappen naar het systeem van begeleide zelfstudie dat de basis vormt van de methode Frans.

A. Algemene competenties

  • 06. Beschikken over het vermogen tot communiceren van informaties, idee├źn, problemen en oplossingen, zowel aan specialisten als aan leken

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

C. Beroepsspecifieke competenties    

  • C01 Zakelijke communicatie zelfstandig afhandelen.

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

De competenties van het Europees portfolio vreemde talen niveau A1 bereikt hebben,

OO:
08107252
Code:
08107252
Vakcoördinator:
Etienne Matthys
Semester:
1+2
Studiepunten:
11
Creditcontract mogelijk?
Ja
Examencontract mogelijk?
Ja
Deeltijds:
Onderwijstaal:
Frans
Opleidingsonderdeel type:
inleidend