Automatisering (2006-2007)

In elektrische installaties neemt een PLC vaak een belangrijke plaats in. Een PLC is een industrieel computersysteem dat zorgt voor de automatische besturing van een machine of installatie. Als dusdanig moet dit systeem flexibel programmeerbaar zijn door ingenieurs of technici. Daarom maak je je in het practicum vertrouwd met PLC’s en PLC-gestuurde installaties. Je bestudeert de theoretische grondslag van de automatisering. Aan de hand van voorbeelden leer je de methoden, die gebruikt worden om de processen en regelkringen schematisch voor te stellen. Je bekijkt het gedrag van lineaire regelsystemen. Vertrekkende van een open stelsel bepaal je de overdrachtsfunctie van een kringloopstelsel van de eerste en de tweede graad. Vervolgens onderzoek je de wiskundige omschrijving van servosystemen en hun compensaties. Je bepaalt het nut van een harmonische analyse, vertrekkende van de overdachtsfunctie . Vervolgens bepaal je de stabiliteit van een systeem, zowel mathematisch als grafisch. Je leert de systeemeigenschappen te bepalen en ondervindt hoe je door toepassing van compensatoren.de stabiliteit kan verbeteren.

A. Algemene competenties

  • 01. Denk- en redeneervaardigheid
  • 02. Informatie verwerven en verwerken
  • 03. Projectmatig en methodisch handelen in functie van creatieve kennisontwikkeling
  • 04. Vermogen tot kritische reflectie
  • 06. In teamverband werken
  • 07. Verantwoordelijkheid opnemen
  • 08. Beschikken over het vermogen tot communiceren van informaties, ideeën, problemen en oplossingen, zowel aan specialisten als aan leken
  • 09. Een ingesteldheid hebben tot levenslang leren

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

C. Beroepsspecifieke competenties    

A. Volgtijdelijkheid

Industriële wetenschappen (ABA) / / Elektriciteit

B. Competenties

OO:
03100090
Code:
03100090
Vakcoördinator:
Staf Valkenborghs
Semester:
1+2
Studiepunten:
5
Creditcontract mogelijk?
Ja
Examencontract mogelijk?
Ja
Deeltijds:
Onderwijstaal:
Nederlands
Opleidingsonderdeel type:
inleidend