Biochemie (2006-2007)

Via sacchariden, lipiden, proteïnen en nucleïnezuren, de bouwstenen van de biochemie, en de werking van enzymen beland je bij de metabolische routes (glycolyse, citroenzuurcyclus, elektronentransportketen, N-metabolisme, vetzuurmetabolisme, fotosynthese). De cursus bevat een inleiding in de bioinformatica.

A. Algemene competenties

  • 01. Denk- en redeneervaardigheid
  • 02. Informatie verwerven en verwerken
  • 03. Projectmatig en methodisch handelen in functie van creatieve kennisontwikkeling
  • 04. Vermogen tot kritische reflectie
  • 09. Een ingesteldheid hebben tot levenslang leren

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

  • 01. Een onderzoekende houding hebben met inbegrip van een appreciatie van de onzekerheid, de ambiguïteit en de grenzen van de kennis
  • 03. In staat zijn om de relevante data te verzamelen die de oordeelsvorming over maatschappelijke, wetenschappelijke en ethische vraagstukken kunnen sturen

C. Beroepsspecifieke competenties    

A. Volgtijdelijkheid

Biowetenschappen (ABA) / / Biowetenschappen deel 1

B. Competenties

OO:
03100177
Code:
03100177
Vakcoördinator:
Hilde Bertrands
Semester:
2
Studiepunten:
5
Creditcontract mogelijk?
Ja
Examencontract mogelijk?
Ja
Deeltijds:
Onderwijstaal:
Nederlands
Opleidingsonderdeel type:
verdiepend