Frans (2006-2007)

Sinds het schooljaar 2004-2005 is het vak Frans verplicht in alle Vlaamse scholen vanaf het 5de leerjaar in de basisschool. Tevens hebben alle scholen de mogelijkheid om reeds vanaf de kleuterklas initiatielessen in een tweede taal te geven, bij voorkeur het Frans. Het ziet ernaar uit dat het vreemdetaalonderwijs in de basisschool alleen maar aan invloed zal toenemen de komende jaren. Je verwerft de vakkennis, vaardigheden en attitudes om Frans te kunnen geven in de basisschool. Het opleidingsonderdeel komt expliciet in het curriculum van het 1ste en het 2de jaar van de opleiding. In het derde jaar van de opleiding komt het vak Frans niet meer geïsoleerd aan bod, maar geïntegreerd in alle modules. In het tweede jaar is Frans een semestervak dat in het eerste semester wordt gegeven. In het tweede jaar van de opleiding staan de beheersing van de basiskennis, een verdieping in de vakdidactiek, een kennismaking met het Leerplan en een op peil houden van de eigen mondelinge en schriftelijke beheersing van de Franse taal centraal. Kennismaking met enkele zelf aangebrachte aspecten van de Franse of Franstalige (cultuur)wereld staan eveneens op het programma.

A. Algemene competenties

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

C. Beroepsspecifieke competenties    

  • C01 Begeleider leer- en ontwikkelingsprocessen.
  • C03 Inhoudelijk expert.
  • C10 Cultuurparticipant.

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

OO:
10105019
Code:
10105019
Vakcoördinator:
Christine Pardon
Semester:
2
Studiepunten:
3
Creditcontract mogelijk?
Ja
Examencontract mogelijk?
Ja
Deeltijds:
Onderwijstaal:
Frans
Opleidingsonderdeel type:
inleidend