Didactische vorming (2006-2007)

De module 'didactische vorming' maakt deel uit van de pedagogisch-didactische vorming. Het opleidingsonderdeel 'didactische vorming' loopt het gehele academiejaar door en volgt de stageroute inhoudelijk op. Naarmate je meer actieve stappen gaat zetten in de kleuterklas voorziet deze route in de nodige algemene didactische ondersteuning. Alles wat je in deze route leert is ook theoretisch geplaatst. Hieroor kan je al de opgestoken kennis en vaardighedn ook later in je praktijk gebruiken.

A. Algemene competenties

 • 01. Denk- en redeneervaardigheid
 • 02. Informatie verwerven en verwerken
 • 03. Kritisch reflecteren
 • 04. Projectmatig en methodisch handelen in functie van creatieve kennisontwikkeling
 • 06. Beschikken over het vermogen tot communiceren van informaties, idee├źn, problemen en oplossingen, zowel aan specialisten als aan leken
 • 07. Een ingesteldheid tot levenslang leren hebben

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

 • 08. Teamgericht kunnen werken

C. Beroepsspecifieke competenties    

 • C01 Begeleider leer- en ontwikkelingsprocessen.
 • C02 Opvoeder.
 • C03 Inhoudelijk expert.
 • C04 Organisator.
 • C05 Innovator-onderzoeker.

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

Geen specifieke voorkennis vereist.

OO:
11106011
Code:
11106011
Vakcoördinator:
Ilse Van Den Bergh
Semester:
1+2
Studiepunten:
3
Creditcontract mogelijk?
Ja
Examencontract mogelijk?
Ja
Deeltijds:
Onderwijstaal:
Nederlands
Opleidingsonderdeel type:
inleidend