Sociale psychologie (2006-2007)

De sociale psychologie is als psychologische discipline geïnteresseerd in het individu in zijn sociale context. Het wil een zicht geven op de wijze waarop sociale factoren onze gedachten, gevoelens en gedragingen beïnvloeden en bestuderen hoe we andere personen beïnvloeden.

A. Algemene competenties

  • 01. Denk- en redeneervaardigheid
  • 02. Informatie verwerven en verwerken
  • 03. Kritisch reflecteren
  • 06. Beschikken over het vermogen tot communiceren van informaties, ideeën, problemen en oplossingen, zowel aan specialisten als aan leken

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

C. Beroepsspecifieke competenties    

  • C01 De MA kan zich binnen functionele relaties authentiek verbinden met mensen en groepen.
  • C02 De MA kan interacties tussen mensen in hun context beschrijven en analyseren vanuit een generalistisch perspectief.
  • C06 De MA kan in een team en een organisatie werken en kan zich functioneel bewegen in een netwerk van partners en organisaties.

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

OO:
04103102
Code:
04103102
Vakcoördinator:
An Opsteyn
Semester:
2
Studiepunten:
3
Creditcontract mogelijk?
Ja
Examencontract mogelijk?
Ja
Deeltijds:
Onderwijstaal:
Nederlands
Opleidingsonderdeel type:
inleidend