Programmeerbare systemen (2006-2007)

We maken de overgang van de theorie naar de inplanting in een systeem. We vertrekken vanuit een klantenspecificatie en maken systematisch een juiste probleemanalyse voor een complex digitaal systeem. Je behandelt daarbij de seriële communicatie, de frequentiemeter, S/PDIF-tester, een VGA interface en programmeerbare componenten van Lattice & Altera. Algemene structuur in VHDLBeschrijving van combinatorische & sequentiele logica.

A. Algemene competenties

 • 01. Denk- en redeneervaardigheid
 • 02. Informatie verwerven en verwerken
 • 03. Kritisch reflecteren
 • 04. Projectmatig en methodisch handelen in functie van creatieve kennisontwikkeling
 • 05. Leiding geven
 • 06. Beschikken over het vermogen tot communiceren van informaties, ideeën, problemen en oplossingen, zowel aan specialisten als aan leken
 • 07. Een ingesteldheid tot levenslang leren hebben

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

 • 08. Teamgericht kunnen werken
 • 09. Oplossingsgericht kunnen werken in de zin van het zelfstandig definiëren en analyseren van complexe probleemsituaties in de beroepspraktijk en het kunnen ontwikkelen en toepassen van zinvolle oplossingsstrategieën
 • 10. Besef hebben van maatschappelijke verantwoordelijkheid samenhangend met de beroepspraktijk

C. Beroepsspecifieke competenties    

 • C01 Assisteren bij de ontwikkeling van elektronische-ICT systemen.
 • C02 Elektronische-ICT systemen testen.
 • C03 Elektronische-ICT systemen beproeven.
 • C04 Technische dossiers samenstellen.
 • C05 De technische aspecten van een productieproces controleren.

A. Volgtijdelijkheid

Elektronica-ICT (PBA) / / Digitale systemen 2

B. Competenties

OO:
05101035
Code:
05101035
Vakcoördinator:
Luc Friant
Semester:
1+2
Studiepunten:
3
Creditcontract mogelijk?
Ja
Examencontract mogelijk?
Ja
Deeltijds:
Onderwijstaal:
Nederlands
Opleidingsonderdeel type:
inleidend