Frans (2006-2007)

Je leert vlot mondeling en schriftelijk communiceren in het Frans. Je gebruikt hierbij cursus, handboeken, zakelijke teksten, computer en video. Je herhaalt de basisgrammatica in functie van de behoeften voor bedrijfscommunicatie: vervoegingen, gebruik van adjectieven en bijwoorden, ontkenningen,voornaamwoorden, voorzetsels, . Je leert de basisvaardigheden bij zakelijke communicatie: kennis maken, je voorstellen, informatie vragen en geven, exposés maken, zakelijke teksten en grafieken analyseren en bespreken, telefoneren etc. Beoogd eindniveau: CEFR B1.

A. Algemene competenties

  • 06. Beschikken over het vermogen tot communiceren van informaties, ideeën, problemen en oplossingen, zowel aan specialisten als aan leken

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

C. Beroepsspecifieke competenties    

  • C01 Zakelijke communicatie zelfstandig afhandelen.

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

OO:
02104252
Code:
02104252
Vakcoördinator:
Patrick Cornu
Semester:
1+2
Studiepunten:
11
Creditcontract mogelijk?
Ja
Examencontract mogelijk?
Ja
Deeltijds:
Onderwijstaal:
Frans
Opleidingsonderdeel type:
inleidend