Logistiek management (2006-2007)

Enkele frustraties in het bedrijfsleven: goederen die te laat door een leverancier geleverd worden, leveringen die niet overeenstemmen met de bestellingen, voorraden die niet verkocht geraken, magazijnen die verkeerd ingedeeld zijn, transportkosten die veel te hoog zijn. Het zijn allemaal praktische problemen die te maken hebben met goederenstromen en de besturing ervan. Als je deze logistieke problemen aandachtig analyseert, kan je de klantenservice verbeteren tegen aanvaardbare logistieke kosten. Dan kan juist logistiek het verschil maken voor je bedrijf.

A. Algemene competenties

  • 01. Denk- en redeneervaardigheid
  • 02. Informatie verwerven en verwerken
  • 03. Kritisch reflecteren
  • 07. Een ingesteldheid tot levenslang leren hebben

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

C. Beroepsspecifieke competenties    

  • C01 De rol van informatiebeheerder.
  • C02 De rol van analist.
  • C03 De rol van adviseur.

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

OO:
02104143
Code:
02104143
Vakcoördinator:
Brigitte Van Opstal
Semester:
1
Studiepunten:
5
Creditcontract mogelijk?
Ja
Examencontract mogelijk?
Ja
Deeltijds:
Onderwijstaal:
Nederlands
Opleidingsonderdeel type:
verdiepend