Elektronica (2006-2007)

Verschillende ontdekkingen op elektronisch gebied liggen aan de basis van heel wat toepassingen die onze levenskwaliteit en comfort kunnen verhogen. Duizenden nieuwe producten werden mogelijk, gaande van medische instrumenten, GSM's en cd-spelers tot microcomputers. In deze cursus steek je het nodige op over de eigenschappen van halfgeleidermaterialen. Daarna bestudeer je de elementaire halfgeleidercomponenten zoals dioden, transistors en schakelcomponenten. Bij de transistors vergelijk je de bipolaire junctietransistors met de veld-effect-transistors. Zodoende ben je als insider in staat om te analyseren hoe een aantal eenvoudige praktische schakelingen functioneren.

A. Algemene competenties

  • 01. Denk- en redeneervaardigheid
  • 02. Informatie verwerven en verwerken
  • 04. Vermogen tot kritische reflectie
  • 09. Een ingesteldheid hebben tot levenslang leren

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

C. Beroepsspecifieke competenties    

  • C01 Systematische kennis hebben van de kernelementen van een discipline.
  • C03 Begrip hebben van de structuur van het vakgebied en samenhang met andere vakgebieden.

A. Volgtijdelijkheid

Industriƫle wetenschappen (ABA) / / Elektronica

B. Competenties

Basisbegrippen van elektriciteit: elektrostatica + elementaire wetten van elektrodynamica

OO:
03100006
Code:
03100006
Vakcoördinator:
Jan Cluysen
Semester:
2
Studiepunten:
3
Creditcontract mogelijk?
Ja
Examencontract mogelijk?
Ja
Deeltijds:
Onderwijstaal:
Nederlands
Opleidingsonderdeel type:
inleidend