Onderwijsbevoegdheid Godsdienst vakdidactiek (2006-2007)

De cursus omvat volgende luiken: Inleiding in de pedagogisch-didactische opties voor het vak godsdienst en de visie van de leerplannen. Inhoudelijk-didactische uitwerking van lesvoorbereidingen volgens de visie van de nieuwe raamplannen. Didactische werkvormen voor de godsdienstles: werken met bijbelverhalen Oude Testament, een filmgesprek en muziektaal.

A. Algemene competenties

 • 01. Denk- en redeneervaardigheid
 • 02. Informatie verwerven en verwerken
 • 03. Kritisch reflecteren
 • 04. Projectmatig en methodisch handelen in functie van creatieve kennisontwikkeling
 • 06. Beschikken over het vermogen tot communiceren van informaties, idee├źn, problemen en oplossingen, zowel aan specialisten als aan leken
 • 07. Een ingesteldheid tot levenslang leren hebben

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

C. Beroepsspecifieke competenties    

 • C01 Begeleider leer- en ontwikkelingsprocessen.
 • C03 Inhoudelijk expert.
 • C04 Organisator.
 • C05 Innovator-onderzoeker.
 • C07 Lid van schoolteam.
 • C10 Cultuurparticipant.

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

OO:
10105508
Code:
10105508
Vakcoördinator:
Chris Dijckmans
Semester:
1+2
Studiepunten:
3
Creditcontract mogelijk?
Ja
Examencontract mogelijk?
Ja
Deeltijds:
Onderwijstaal:
Nederlands
Opleidingsonderdeel type:
inleidend