Fiscale wetgeving (2006-2007)

Je eerste kennismaking met de fiscaliteit en je kan er al onmiddellijk mee aan de slag: Personenbelasting: de meerderheid van de fiscale aangiften wordt gevormd door de aangiften van werknemers en gepensionneerden. Na het eerste jaar zal je de - op het eerste gezicht ingewikkelde aangifte in de personenbelasting - in heel wat situaties kunnen invullen en berekenen. Daarnaast leer je ook een aantal mechanismen die leiden tot een fiscale besparing. Dank zij het overzicht van de grondbeginselen inzake BTW, Successierechten, Schenkingsrechten, Registratierechten, Vennootschapsbelasting,... , leer je de verstrekkende gevolgen van de Belgische fiscaliteit voor ieder van ons kennen.

A. Algemene competenties

  • 01. Denk- en redeneervaardigheid
  • 02. Informatie verwerven en verwerken
  • 03. Kritisch reflecteren

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

C. Beroepsspecifieke competenties    

  • C02 De rol van analist.

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

OO:
08107208
Code:
08107208
Vakcoördinator:
Tom Melis
Semester:
1
Studiepunten:
5
Creditcontract mogelijk?
Ja
Examencontract mogelijk?
Ja
Deeltijds:
Onderwijstaal:
Nederlands
Opleidingsonderdeel type:
inleidend