Engels (2006-2007)

Je leert in deze cursus Engels correct spreken en schrijven, voornamelijk in bedrijfssituaties. Je leert Engels beter begrijpen. Je zal de grammatica herhalen en inoefenen en je zakelijke woordenschat uitbreiden. Beoogd eindniveau: CEFR A2.

A. Algemene competenties

  • 02. Informatie verwerven en verwerken
  • 06. Beschikken over het vermogen tot communiceren van informaties, idee├źn, problemen en oplossingen, zowel aan specialisten als aan leken

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

C. Beroepsspecifieke competenties    

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

OO:
02104212
Code:
02104212
Vakcoördinator:
Willem Mees
Semester:
1+2
Studiepunten:
5
Creditcontract mogelijk?
Ja
Examencontract mogelijk?
Ja
Deeltijds:
Onderwijstaal:
Engels
Opleidingsonderdeel type:
inleidend