Onderhoudstechnieken lab (2006-2007)

In de lablessen leg je je speciaal toe op de planning en organisatie van onderhoudswerken met pc, en op praktische vaardigheden bij montage, demontage en onderhoud van apparaten en installaties. Je voert correctief, preventief en predictief onderhoud uit op een machinepark. Je maakt ook kennis met allerlei meetapparatuur (bv. ultrasoonmeter, trillingsanalysetoestel, laseruitlijning, megger), en bestudeert installaties met behulp van samenstellingstekeningen, detailtekeningen en schema's. Je maakt ook kennis met centrale verwarming en bekijkt de verbranding van brandstoffen, branderopbouw, - automaat en -afstelling, regelprincipes en hydraulische schema's. Verder lichten we het onderhoud van branders extra toe.

A. Algemene competenties

 • 01. Denk- en redeneervaardigheid
 • 02. Informatie verwerven en verwerken
 • 03. Kritisch reflecteren
 • 07. Een ingesteldheid tot levenslang leren hebben

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

 • 08. Teamgericht kunnen werken
 • 09. Oplossingsgericht kunnen werken in de zin van het zelfstandig definiëren en analyseren van complexe probleemsituaties in de beroepspraktijk en het kunnen ontwikkelen en toepassen van zinvolle oplossingsstrategieën

C. Beroepsspecifieke competenties    

 • C01 Assisteren bij de ontwikkeling van elektromechanische systemen.
 • C02 Elektromechanische systemen testen.
 • C03 Elektromechanische beproeven.
 • C04 Technische dossiers samenstellen.
 • C05 De technische aspecten van een productieproces controleren.
 • C06 De technische aspecten van een productieproces afregelen.
 • C08 Zelfstandig de technische aspecten van een productieproces opvolgen.
 • C09 Zelfstandig elektromechanische systemen installeren.
 • C10 Zelfstandig elektromechanische systemen in bedrijf stellen.
 • C11 Elektromechanische systemen operationeel houden.
 • C12 Onderhoudsproblemen in elektromechanische systemen opvolgen.
 • C13 Onderhoudsproblemen in elektromechanische systemen oplossen.

A. Volgtijdelijkheid

Elektromechanica (PBA) / / Ontwerpen 2

B. Competenties

OO:
05101162
Code:
05101162
Vakcoördinator:
Jan Doucet
Semester:
1+2
Studiepunten:
5
Creditcontract mogelijk?
Ja
Examencontract mogelijk?
Ja
Deeltijds:
Onderwijstaal:
Nederlands
Opleidingsonderdeel type:
gespecialiseerd