Neonatologie (2006-2007)

In dit opleidingsonderdeel neonatologie wordt de totaalzorg voor de bedreigde en ernstig zieke neonatus geaccentueerd, vanuit medische, verpleegkundige en psychosociale invalshoek. Centraal staat de pasgeborene, een kind dat volledig afhankelijk is van medische en verpleegkundige zorg, steeds in relatie met de ouders. Dit opleidingsonderdeel wordt uitgewerkt in samenwerking met de neonatale intensieve zorgen afdeling van het Universitair Ziekenhuis Antwerpen.

A. Algemene competenties

  • 01. Denk- en redeneervaardigheid
  • 02. Informatie verwerven en verwerken
  • 03. Kritisch reflecteren

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

  • 09. Oplossingsgericht kunnen werken in de zin van het zelfstandig definiëren en analyseren van complexe probleemsituaties in de beroepspraktijk en het kunnen ontwikkelen en toepassen van zinvolle oplossingsstrategieën

C. Beroepsspecifieke competenties    

  • C09 Doelstellingen formuleren en zorgplan opstellen, afgestemd op het cliëntsysteem en op het zorgsysteem.
  • C10 Verpleegkundige handelingen verantwoord uitvoeren.
  • C14 De zorg organiseren en coördineren op micro- en mesoniveau.
  • C16 Verpleegkundig wetenschappelijk onderzoek aanwenden in de praktijk.
  • C20 Interprofessionele relaties opbouwen en samenwerken in het kader van gemeenschappelijke zorgdoelstellingen.

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

OO:
07108416
Code:
07108416
Vakcoördinator:
Katrin De Winter
Semester:
1
Studiepunten:
6
Creditcontract mogelijk?
Ja
Examencontract mogelijk?
Ja
Deeltijds:
Onderwijstaal:
Nederlands
Opleidingsonderdeel type:
gespecialiseerd